Normen in onderzoek: normen in wording

Vooraleer een norm wordt gepubliceerd, doorloopt het normontwerp een openbaar onderzoek. Dat duurt 3 tot 5 maanden, afhankelijk van of het om een Belgische of een Europese norm gaat. Tijdens die periode kunnen alle betrokken partijen aanmerkingen geven op het ontwerp. Al deze commentaren worden vervolgens verzameld en voorgelegd aan de normcommissie, die ze bespreekt en al dan niet in het gereviseerde normontwerp integreert. Pas wanneer het eindontwerp een positieve evaluatie krijgt, wordt de norm gepubliceerd.

 

Het Public Enquiry Portal: Belgische en Europese normontwerpen bijsturen

Via ons gebruiksvriendelijke Public Enquiry Portal kan je als volgt normontwerpen inkijken en commentaar indienen:
  1. Open het Public Enquiry Portal
  2. Om het normontwerp in te kijken, klik je op  
  3. Om commentaar te geven, klik je in de laatste kolom op  

Het NBN speelt deze commentaren door aan de bevoegde normcommissie.

 

Geef zelf commentaar op ETSI normontwerpen

Het Europese Telecommunications Standards Institute (ETSI) ontwikkelt normen voor de ICT (informatie- en telecommunicatietechnologie).

Wens je je opmerkingen te geven op een ETSI-normontwerp? Bekijk hier de lijst met ETSI-normontwerpen.

 

Hoe ga je met de normen aan de slag?

Wil je graag deelnemen aan het normalisatieproces als expert? Via het Public Enquiry Portal kan je proactief meewerken aan normontwerpen.

Of meld je aan voor een van onze normcommissies en help ons nieuwe normen ontwikkelen gebaseerd op jouw praktijkervaringen.

 

Meer info over deelnemen aan normcommissies? 

Contacteer ons of mail naar standard.development@nbn.be of bel naar 02 300 78 53.