Belgische, Europese en internationale normcommissies

Het NBN organiseert de verschillende Belgische normcommissies en volgt de laatste ontwikkelingen op in gerelateerde domeinen. Dat doen we samen met onze sectorale operatoren, die dagelijks in het werkveld staan.

Overzicht normcommissies

In dit document krijg je een overzicht van alle Europese, internationale en Belgische normcommissies. Je vindt er ook de Belgische sectorale operator die ze opvolgt en eventuele Belgische ‘spiegelcommissies’ voor de Europese (CEN) of internationale (ISO) normcommissies.

Wil je graag zelf meewerken aan de ontwikkeling van normen?

Schrijf je dan in als expert voor een of meerder normcommissies.

Liever eerst meer informatie?

Neem contact op met het NBN en we beantwoorden al je vragen.

Normcommissies in de kijker

Hieronder belichten we een aantal normcommissies waarvoor we dit jaar nog bijkomende experten zoeken. Het gaat zowel om recent opgestarte commissies als commissies die binnenkort van start gaan.

Sustainable finance

Consumenten kiezen bewuster dan ooit. Dat geldt voor wat er op hun bord ligt, hoe ze reizen en ook voor hun geld. Niemand wil vandaag beleggen of investeren in activiteiten die schadelijk zijn voor mens, milieu of maatschappij. Sustainable finance is dan ook booming business. Het probleem: een internationaal lappendeken aan labels, certificaten, mogelijke initiatieven en methodes belemmert de vaak brandende ambitie om duurzamer te investeren. Daarom werkt ISO aan een norm om de violen gelijk te stemmen bij alle belanghebbenden: investeerders, banken, verzekeraars, overheden, regelgevers, ngo’s, consultants en andere financiële dienstverleners.

Weeg mee op de inhoud van de ISO-norm voor sustainable finance.

Schrijf je in als expert voor de Belgische normcommissie.

Inschrijven

Sustainable finance: deel je expertise voor de nieuwe ISO-norm

Biostimulanten en meststoffen

Beata Cebere is een actief lid van de werkgroepen ‘CEN/TC 455 – Biostimulanten voor Planten’ en ‘CEN/TC 260 Meststoffen’ van het CEN (Europees Comité voor Normalisatie). Zij ervaart bijgevolg rechtstreeks de behoefte aan geharmoniseerde normen. “Er staat veel op het spel”, zegt Beata Cebere. “Eerst en vooral moeten we ervoor zorgen dat agronomische producten, zoals biostimulanten, veilig zijn. Als deze producten dan goed worden gebruikt, kunnen ze een doorbraak betekenen voor de landbouwefficiëntie en circulaire economie. Het spreekt dan ook voor zich dat we nieuwe experten uitnodigen om hun inzichten te komen delen in de nationale normcommissies die het normalisatieproces zullen beïnvloeden.”

Help ons de toekomst van de Europese landbouw vorm te geven

Word lid van onze Belgische normcommissies voor biostimulanten en meststoffen voor planten.

Inschrijven

 

Opmars biostimulanten en meststoffen vraagt om normalisatie

Circulaire economie

Duurzaamheidsexpert Mieke Pieters vatte het goed samen in haar analyse van het ISO-project rond de circulaire economie: “De eerste internationale norm in dit domein zal de toon zetten voor een nieuw economisch tijdperk”. En om dat tot een goed einde te brengen, hebben we experten uit tal van disciplines nodig. Dus niet enkel productdesigners en recyclage-of afvalexperten, maar ook professionals die bezig zijn met onder meer businessmodellen, logistiek, changemanagement en marketing. Net als overheden, ngo’s en academici.

Wil je je expertise en knowhow rond de circulaire economie delen?

Schrijf je in als expert voor normcommissie NBN I323.

Inschrijven

Interview met Mieke Pieters, experte in duurzaamheid

Public procurement

Openbare aanbestedingen vertegenwoordigen een enorme markt binnen Europa. Liefst 2 biljoen euro volgens Eurostat. Binnen onze eengemaakte markt kunnen organisaties bovendien deelnemen aan tenders uit andere EU-landen. Maar wat blijkt: slechts 4% van de openbare aanbestedingen overschrijdt de landsgrenzen. Daar wil de Europese Commissie iets aan doen met een nieuwe norm. Schrijf je aanbestedingen uit of neem je eraan deel, audit of onderzoek je de achterliggende processen, of bestrijd je actief corruptie? Laat je dan je stem horen.

Wil je je expertise en knowhow rond openbare aanbestedingen delen?

Schrijf je in als expert voor normcommissie NBN E461.

Inschrijven

Werk mee aan de nieuwe norm voor openbare aanbestedingen